Kamena vuna

Zašto kamena vuna?

Trendovi u građevinarstvu, ali i zakonske regulative zahtevaju visok nivo energetske efikasnosti novih zgrada, kao i zgrada koje se renovinaraju. Istovremeno, savremeno građevinarstvo zahteva kvalitetne, multifunkcionalne materijale, po mogućstvu prirodnog porekla. Kamena vuna ispunjava sve navedene zahteve, i nametnula se kao prvi izbor arhitekata, investitora, izvođača i vlasnika kuća.

Na prvi pogled, sve ploče kamene vune su iste, pa kako onda znati gde se koja koristi?

Iako dimenziono identične, svaki proizvod od kamene mineralne vune ima svoje tehničke karakteristike, posebno kreirane da odgovaraju primeni u određenim delovima konstrukcije. Tako će, na primer, proizvod namenjen kosom krovu biti neupotrebljiv na fasadi, a proizvod koji se koristi u ventilisanim fasadama neće vršiti svoju funkciju u ravnom krovu.

Proizvodi različitih tehničkih karakteristika se dobijaju različitim recepturama i finim podešavanjima u toku procesa proizvodnje, kako bi se dobile različite gustine i debljine proizvoda. Namena proizvoda kao i njegove osnovne karakteristike (koeficijent toplotne provodljivosti, dimenzije) jasno su navedene na etiketi svakog našeg proizvoda.

Uostalom, ono što korisnik treba da zna je – gde želi da ugradi izolaciju. Jer za svako mesto na zgradi, mi imamo pogodan proizvod!