Državne subvencije za
energetsku efikasnost - paketi

Do državne subvencije u samo 4 koraka

Pravljenje predračuna

Izaberite jedan od ponuđenih paketa i
kontaktirajte nas da Vam napravimo predračun.

Dostavljanje dokumentacije Opštini

Predračun zajedno sa ostalom dokumentacijom
traženom po konkursu dostavljate Opštini.

Potpisivanje ugovora

Nakon potpisivanja trojnog ugovora
između Opštine, izvođača i korisnika,
započinjemo sa realizacijom radova.

Popunite zahtev za povraćaj novca

Poslednji korak.
Popunjavanje zahteva za verifikaciju i povraćaj
vašeg novca.

Pravljenje predračuna

Izaberite jedan od ponuđenih paketa i
kontaktirajte nas da Vam napravimo predračun.

Dostavljanje dokumentacije Opštini

Predračun zajedno sa ostalom dokumentacijom
traženom po konkursu dostavljate Opštini.

Potpisivanje ugovora

Nakon potpisivanja trojnog ugovora
između Opštine, izvođača i korisnika,
započinjemo sa realizacijom radova.

Paketi za postavljanje kompletne fasade

OSNOVNI

po ceni već od
RSD 4.935
00
sa PDV po m²
 • Opcija 1: Stiropor 10cm
 • Opcija 2: Grafitni stiropor 10cm
 • Opcija 3: Kamena vuna 10cm

STANDARDNI

po ceni već od
RSD 5.217
00
sa PDV po m²
 • Opcija 1: Stiropor 12cm
 • Opcija 2: Grafitni stiropor 12cm
 • Opcija 3: Kamena vuna 12cm

PREMIUM

po ceni već od
RSD 5.428
50
sa PDV po m²
 • Opcija 1: Stiropor 14cm
 • Opcija 2: Grafitni stiropor 14cm
 • Opcija 3: Kamena vuna 14cm

Napomena: Sve navedene cene su maloprodajne i podležne su promenama.

Kredit za energetsku efikasnost

Kredit za energetsku efikasnost se odobrava u skladu sa Nacionalnim programom energetske sanacije domaćinstava koji je pokrenulo Ministarstvo rudarstva i energetike, a sprovode ga jedinice lokalne samouprave i gradske opštine. Građani čiji su projekti energetske sanacije stambenog objekta izabrani na osnovu javnog poziva koji raspisuju jedinice lokalne samouprave dobijaju bespovratna sredstva podsticaja u visini do 50 odsto vrednosti radova, dok Banka finansira ostatak troškova na osnovu profakture (predračuna) izdate od strane izvođača radova.

Ko može da se prijavi?

Građani kojima su dodeljena bespovratna sredstva podsticaja za sprovođenje mera energetske sanacije u domaćinstvu na osnovu sprovedenog javnog poziva.

Pogodnosti

  • Bez obaveznog prenosa zarade ili penzije;
  • Bez naknade za obradu zahteva;
  • Fiksna kamatna stopa tokom celog perioda otplate kredita za kredite sa osiguranjem života;
  • Sa i bez osiguranja života.

Povraćaj do 20% vaše investicije

 

Uložite u energetsku efikasnost svog doma i prijavite se za povraćaj do 20% uloženog novca. 

Ukoliko kreditom finansirate samo jednu tehnologiju - povraćaj je do 15%, a ukoliko kombinujete dve ili više tehnologija - povraćaj je do 20% pogledajte link

Reprezentativni primer kredita za energetsku efikasnost

U prilogu je kalkulacija primera za ugradnju fasade površine 100m².

Površina fasade

100m²

Cena po m²

4.223,88 RSD

Cena za 100m² fasade

422.238,00 RSD

Subvencijom države (50%)

211.119,00 RSD

Kredit za preostalih 50%

211.119,00 RSD

Mesečna rata za kredit

od 4.250,12 RSD

Povraćaj na kredit do 20%

do 42.223,80 RSD

Iznos ukupne investicije

do 168.895,20 RSD

NAPOMENA: U pitanju je reprezentativni primer. Konačne cene zavise od kamatne stope u banci, kao i od tržišne cene materijala u trenutku zaključivanja ugovora.

Osnovni paket za fasadu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Osnovni paket

po ceni već od
RSD 4.223
88
sa PDV po m²
 • Opcija 1: Stiropor 10cm
 • Opcija 2: Grafitni stiropor 10cm
 • Opcija 3: Kamena vuna 10cm

Standard paket za fasadu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Standard paket

po ceni već od
RSD 4.674
72
sa PDV po m²
 • Opcija 1: Stiropor 12cm
 • Opcija 2: Grafitni stiropor 12cm
 • Opcija 3: Kamena vuna 12cm

Premium paket za fasadu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Premium paket

po ceni već od
RSD 5.542
80
sa PDV po m²
 • Opcija 1: Stiropor 14cm
 • Opcija 2: Grafitni stiropor 14cm
 • Opcija 3: Kamena vuna 14cm

Osnovni paket za fasadu

Beli stiropor 10cm

RSD 4.223
88
sa PDV po m²
 • Beli stiropor 10cm

Grafitni stiropor 10cm

RSD 4.674
72
sa PDV po m²
 • Grafitni stiropor 10cm

Kamena vuna 10cm

RSD 5.542
80
sa PDV po m²
 • Kamena vuna 10cm

Standardni paket za fasadu

Beli stiropor 12cm

RSD 4.469
40
sa PDV po m²
 • Beli stiropor 12cm

Grafitni stiropor 12cm

RSD 4.954
80
sa PDV po m²
 • Grafitni stiropor 12cm

Kamena vuna 12cm

RSD 5.925
60
sa PDV po m²
 • Kamena vuna 12cm

Premium paket za fasadu

Beli stiropor 14cm

RSD 4.717
20
sa PDV po m²
 • Beli stiropor 14cm

Grafitni stiropor 14cm

RSD 5.370
60
sa PDV po m²
 • Grafitni stiropor 14cm

Kamena vuna 14cm

RSD 6.357
00
sa PDV po m²
 • Kamena vuna 14cm

Paketi prilagođeni vašim potrebama

Našu ponudu čine paketi koji su prilagođeni različitim potrebama kupaca.

Svaki od paketa podrazumeva uslugu "ključ u ruke" i sadrži:

Izvođenje radova

Početna lajsna

Montaža/demontaža skele

Okapna lajsna

Mrežica

Ugaona lajsna

Lepak

Fasadna lajsna

Podloga

Tiplovi

Izvođenje radova

Montaža/demontaža skele

Mrežica

Lepak

Podloga

Početna lajsna

Okapna lajsna

Ugaona lajsna

Fasadna lajsna

Tiplovi

BELI STIROPOR

Debljina 10cm
RSD 4.223
88
sa PDV po m²
 •  

BELI STIROPOR

Debljina 12cm
RSD 4.469
40
sa PDV po m²
 •  

BELI STIROPOR

Debljina 14cm
RSD 4.717
20
sa PDV po m²
 •  

GRAFITNI STIROPOR

Debljina 10cm
RSD 4.674
72
sa PDV po m²
 •  

GRAFITNI STIROPOR

Debljina 12cm
RSD 4.954
80
sa PDV po m²
 •  

GRAFITNI STIROPOR

Debljina 14cm
RSD 5.370
60
sa PDV po m²
 •  

KAMENA VUNA

Debljina 10cm
RSD 5.542
80
sa PDV po m²
 •  

KAMENA VUNA

Debljina 12cm
RSD 5.925
60
sa PDV po m²
 •  

KAMENA VUNA

Debljina 14cm
RSD 6.357
00
sa PDV po m²
 •