Ugradnja solarnih panela

Ušteda uz energiju Sunca

Solarni paneli su uređaji koji pretvaraju energiju Sunca u električnu energiju. Osnovni elementi solarnih panela su fotonaponske ćelije, koje koriste fotonsku energiju Sunca za generisanje elektrona i stvaranje električne struje.

U nastavku vam donosimo neke od ključnih informacija o solarnim panelima.

 

O solarnim panelima

Osnovni elementi solarnih panela su fotonaponske ćelije koje su obično napravljene od silicijuma. Fotonaponske ćelije apsorbuju fotone iz svetlosti Sunca i stvaraju električni napon.

Postoje različite vrste solarnih panela, uključujući monokristalne, polikristalne i tankoslojne panele, svaki sa različitim karakteristikama i funkcijama.

Kada se radi o efikasnosti solarnih panela, ona može varirati. Moderni paneli obično imaju efikasnost između 15% i 22%. To znači da pretvaraju 15% do 20% energije Sunca u električnu energiju.

U zavisnosti od količine električne energije koju korisnik želi da proizvede uz pomoć solarnih panela, solarni paneli se instaliraju na različitim mestima, te tako oni mogu biti instalirani na krovovima kuća ili na tlu, uz obaveznu izloženost direktnim sunčevim zracima. Pored panela, za pretvaranje jednosmerne električne energije, koju paneli proizvode, u naizmeničnu energiju koja se koristi u domaćinstvima, potrebno je ugraditi i invertere.

Važno je reći da su solarni paneli ekološki prihvatljivi jer ne proizvode gasove koji izazivaju efekat staklene bašte i smanjuju potrebu za fosilnim gorivima.

Isplativost ugradnje solarnih panela

Iako u startu ne deluje isplativo, i sam trošak ugradnje solarnih panela može varirati zbog više faktora, investicija u ugradnju solarnih panela dugoročno gledano donosi velike uštede na računima za struju i povraćaja ulaganja.

Mnoge države nude subvencije i podsticaje za ugradnju solarnih panela, kako bi se podstakla upotreba obnovljivih izvora energije.

Održavanje, trajnost i prinos energije

Zbog jednostavnog dizajna i izdržljivih materijala, solarni paneli iziskuju minimalno održavanje koje se ogleda u povremenom čišćenju od nečistoća koje se vremenom nakupe usled različitih uticaja ljudskih i vremenskih faktora (kiša, lišće, smog, čađ,...). U normalnim okolnostima, gde ovi uticaji nisu veliki, dovoljno je čišćenje jednom godišnje, dok je u uslovima pojačanog uticaja ljudskih i vremenskih faktora potrebno čišćenje najmanje dva puta godišnje. Posebno kada je reč o solarnim panelima koji se nalaze u blizini fabrika.

Većina solarnih panela ima vek trajanja od 20 do 25 godina, ali mnogi paneli mogu ostati funkcionalni i duže od toga.

Količina energije koju solarni paneli proizvode zavisi od lokacije, ugla postavljanja, vremenskih uslova, čistoće panela.

Solarni paneli su svakako održiva opcija za proizvodnju električne energije i sve su popularniji za kuće i komercijalne objekte kao način smanjenja zavisnosti od fosilnih goriva i smanjenja troškova računa za električnu energiju.